Morning Gathering A school routine to gather all students, staff, and ʻohana together to collect positive thoughts at the same place, at the same time, for the same reason which is to honor our vision statement, STRIVE FOR EXCELLENCE, in all that we do.

Order of Morning GatheringRoutine
Kani Ka Pū School Bell announcing the beginning of the instructional day at 7:45am. The mass with quickly gather in formation. The conch shell is sounded three times to quiet and ready the mass to begin the Morning Gathering.

Ua Ao Hawaiʻi This is a chant that compares the dawning of day to the enlightening of Hawaiʻi's people. Composed by Kumu Larry Kimura, PhD. and Kumu Kalena Silva, PhD.

Hawaiʻi Ponoʻī Hawaiʻi's National Anthem. The song encourages the subjects of Hawaiʻi to look upon their chiefs and royals for guidance and leadership. Composed by King David Laʻamea Kalākaua.

Oli Kahea Liʻuliʻu Iho Nei Ka Manu Ē A request chanted by the student to the Faculty/Staff to ask permission to enter and learn. Student must display good posture and project a clear voice.

Oli Komo Oli Komo Pāʻia A admission chant by the Faculty/Staff to the student to grant permission to enter and learn. Faculty/Staff will display good posture and project a clear voice.

Manaʻo o ka lā The Thought of the Day to help encourage all to practice our values in and out of school. Positive and encouraging words only.

ʻŌlelo Aʻoaʻo The support to the Thought of the Day. Reserved to reiterate, rephrase, or build upon the Thought of the Day.

He Lei Wehi ʻOe E Pāʻia A melodic chant to honor Pāʻia School. Composed by Kumu Kaponoʻai Molitau.

The Responsiblities
Faculty and Staff - Kūkulu kumuhana, to pool together positive thoughts and prayers. - Firmly model appropriate behavior with affection. - Redirect proper compsure in the student.

Student Body - Kūkulu kumuhana, to pool together positive thoughts and prayers. - Display with pride their readiness to enter in to the classroom and learn. - Fulfill the responsibility of the older-sibling/younger-sibling relationship with strictness yet affection.

Family Guests - Kūkulu kumuhana, to pool together positive thoughts and prayers. - Model the positive characteristics of their own family.

Conch-Shell Blowers - Two male students from Papa/Grade 5 familiar with conch-shell blowing. - There is a designated basket to house the conch shells. It is located on the front desk of the main office. - The conch-shell blowers will stand at the east of the Student Body, facing east. - The school bell will be the signal to gather while the conch-shell blowers will wait until all are ready. The sound of the conch-shell (three times) will signal the beginning of the Morning Gathering. - Upon the third sounding, the conch-shell blowers will return to the back of their own class line via a path around the Family Guests.

Ka Leo Puana: Ua Ao Hawaiʻi - One female student from Papa/Grade 5. Not bashful/shy. Is familiar with singing. - When the conch-shell blowers return to their own line, the Leo Puana will lead Ua Ao Hawaiʻi. - When Ua Ao Hawaiʻi is completed, the Leo Puana will direct everyone's attention to the flagpole. - When Hawaiʻi Ponoʻī is completed, the Leo Puana will direct the Student Body and Family Guests to face the Faculty and Staff. Faculty and Staff will face the Student Body and Family Guests. - The Leo Puana will lead students in the oli kahea Liʻuliʻu Iho Nei Ka Manu Ē. - When the oli kahea is completed, students are to wait for a response by the faculty/staff. If no reply is given, the Leo Puana will again lead student in the oli kahea. This continues until a response is received by the faculty/staff.

Instrumental Cue: Hawaiʻi Ponoʻī - One male teacher familiar with playing the ʻukulele. - Only the first note of the song is played, in order for all to hear the proper key.

Ka Leo Puana: Hawaiʻi Ponoʻī - One female teacher who is comfortable with singing. - When the first note is played, the kumu leo puana will lead all in Hawaiʻi Ponoʻī. - When the Student Body has chanted well, the kumu leo puana will lead the Faculty/Staff in the oli komo.

Kumu Haʻi ʻŌlelo - Any male member of the faculty/staff. - Within approximately three minutes maximum, the Thought of the Day is offered. - The Thought of the Day will allude to a particular ʻŌlelo Noʻeau that relates to the value of the month. - The Thought of the Day is closed by suggesting how we apply the Thought of the Day to our work at school, at home, and in our community. - At the end, the kumu will call out, "Kūlia..." and the Student Body and Family Guests will answer, "...I ka nuʻu!"

Kumu ʻŌlelo Aʻoaʻo - Any female member of the faculty/staff. - Within approximately three minutes maximum, the Thought of the Day is reitirated, rephrased, or build upon. - The support is closed by suggesting how we apply the Thought of the Day to our work at school, at home, and in our community. - At the end, the kumu will call out, "Kūlia..." and the Student Body and Family Guests will answer, "...I ka nuʻu!"
ʻŌlelo Hoʻokuʻu - The Principal will release all from the Morning Gathering by the verbal cue, "ʻOia!"

Ua Ao Hawaiʻi

Haku ʻia e Lale Kimura, PhD lāua ʻo Kalena Silva, PhD.
Compsed by Larry Kumura, PhD and Kalena Silva, PhD.

 

Kau e ka wena o ke ao i ka lani

He wekeweke i ka pō pilipuka

He ʻelele o ka poniponi Hikina

Kau ke kāheʻa wanaʻao i ka ʻālaʻapapa

Laʻi ana i luna o ke kūkulu o ka lani la

ʻO kaʻu e huli alo nei i ka ulu ē

Ae ae, ua ao ē

 

Hō mai lako mālamalama

I ka honua nei i ka mauli ola

Ua ao Hawaiʻi ke ʻōlino nei

Mai ka piʻina ka wela na ka lā

Kāhiko ia i ka ʻike manomano

Ka ʻike kōliʻu mai o kikilo mai

ʻO kaʻu nō ia o ka pūlama

A paʻa ma ka ipu o ka ʻike ē

Ae ae, ua ao ē

 

Hawaiʻi Ponoʻī

Haku ʻia e Lale Kimura, PhD lāua ʻo Kalena Silva, PhD.
Compsed by Larry Kumura, PhD and Kalena Silva, PhD.

 

Hawaiʻi ponoʻī

Nānā i kou mōʻī

Ka lani aliʻi

Ke aliʻi


Hui: Makua lani ē

Kamehameha ē

Na kāua e pale

Me ka ihe


Hawaiʻi ponoʻī

Nānā i nā aliʻi

Nā pua muli kou

Nā pōkiʻi


Hawaiʻi ponoʻī

E ka lāhui ē

ʻO kau hana nui

E ui ē

Oli Kahea

Na ka poʻe haumāna

 

Liʻuliʻu iho nei ka manu ē

Ka uka o Kaukini

Ka nahele o wai hoʻi ē

Komo ē

E komo aku hoʻi au ē

Ma loko aku hoʻi au ē


Oli Komo

Na ka poʻe kumu

 

E hea i ke kanaka e komo ma loko

E noiʻi nō welo ka ʻike a paʻa

Kahea aku i ka pono ē

Komo mai nei ē

E komo ma loko nei ē


He Lei Wehi ʻOe e Pāʻia

Haku ʻia e Kumu Kaponoʻai Molitau
Composed by Kumu Kaponoʻai Molitau

 

He lei wehi ʻoe e Pāʻia

Pā ka makani wili i ke kō

Hanohano wale ʻoe i ka ua

Mohala nā pua o ka ʻāina

Kū haʻaheo nā muʻo o Papa

Pāpā ka leo o ke kai loa

Ua noa, ua lele, lele wale hoʻi

Hoʻi hou i ka piko o ka ʻāina

Kūpaoa nā lei i ka hanu

Kaulana hoʻi e Pā'ia ē